Medicinsk abort (Provokeret abort)

Inden du bestemmer dig for en provokeret abort, skal du vide, at du har ret til en støttesamtale enten ved din egen læge eller på sygehuset, hvor der er specialuddannede sygeplejersker der kan vejlede dig.

Hvis du bestemmer dig for en medicinsk abort, og er maximalt 8 uger og 6 dage henne i graviditeten, kan det foregå i speciallægepraksis. Er du længere henne i graviditeten skal du på et sygehus.

Forløb:

Dag 1: (Første dag du kommer i klinikken)

Først optages journal med en helbredsgennemgang. Derefter foretages en gynækologisk undersøgelse inkl. ultralydsskanning for at se, hvor langt du er henne samt podning for Clamydia. Evt. tages en blodprøve til måling af graviditetshormon.

 

 

Inden du går hjem, tager du 1 Mifegyne tablet. Mifegyne er et antihormon, som resulterer i, at graviditeten går til grunde. Nogle kvinder bløder allerede dagen efter denne tablet, men det er vigtigt, at du alligevel gennemfører hele forløbet, som planlagt. Enkelte kvinder får kvalme af Mifegyne.
 
Når Mifegyne er  taget, SKAL resten af aborten gennemføres.

 

 
Dag 2 (1 dag efter indtagelse af Mifegyne):
 

Med mindre aborten er fuldstændigt overstået med Mifegyne tabletten alene, anbringes der 2 Cytotec stikpiller i skeden på en gang. Der skal være mindst 24 timer mellem Mifegyne tabletten sluges og stikpillerne lægges op. Cytotec får livmoderen til at trække sig sammen, hvorved graviditeten afstødes. Cytotec kan give bivirkninger som kvalme og opkastning.

 

I de fleste tilfælde indtræder aborten i løbet af 1-5 timer. Den ledsages af blødning og menstruationslignende smerter, som i langt de fleste tilfælde har karakter af en meget kraftig menstruation.

 For at mindske smerterne anbefales at du tager 1 x tabl. Ibrufen 400 – 600 mg og 2 x tabl. Pamol 500 mg samtidigt med, at stikpillerne lægges op.

Hvis du slet ikke har blødt efter det første døgn, eller kun har blødt ganske lidt, oplægger du 3 stk Cytotec mere. Der skal gå mindst 1 døgn mellem 1. og 2. gang, du oplægger Cytotec i skeden.
 
 
VIGTIGT
Medicinsk abort sker ved afstødning I hjemmet. Du bør derfor ikke være overladt til dig selv.
Derfor skal du sikre dig at der er en anden voksen person, som du har tillid til, som kan hjælpe dig.
 
 
NB. I meget få tilfælde kan blødningen være så kraftig, at der er behov for akut hjælp.
Hvis du har behov for akut hjælp, hvad enten det er pga. meget kraftig blødning eller meget stærke smerter, kan du henvende dig i åbningstiden hverdage 8.00-15.00 på telefon 81 31 95 00
 
Uden for klinikkens åbningstid:
Ved akut behov for hjælp udenfor vores åbningstid, henvises der til skadestuen.
AKUT-telefon Region Sjælland:           70 15 07 08
AKUT-telefon Region Hovedstaden:  18 13
 
 
Hvis blødningen bliver meget kraftig må du endelig ringe, for nogle kan det blive nødvendigt at blive indlagt på sygehus, og få foretaget en udskrabning fra livmoderen for at stoppe blødningen.
Hvis blødningen bliver meget kraftig efter at klinikken er lukket, må du opsøge lægevagt eller skadestue for at få hjælp.

Dag 8 - 14:
Du kommer til kontrol, hvor vi taler hele forløbet igennem.
Der foretages gynækologisk undersøgelse, hvor der igen foretages ultralydsscanning gennem skeden for at se at livmoderen har tømt sig helt.
Du skal have taget en blodprøve et par dage før kontrollen, for at se at mængden af graviditetshormon er faldet i forhold til første undersøgelse.
Hvis livmoderen er tom og blodprøvesvaret er OK behøver du ikke komme til flere kontroller.
Nogle vil dog stadig have blødning og hvis der er brug for endnu en kontrol aftales dette.
 
Prævention:
Du skal tænke over hvilken form for prævention du ønsker at bruge fremover.
Hvis du skal tage p-piller skal du starte med 1. pille den dag hvor blødningen ved aborten starter.
Hvis du ønsker en spiral, finder vi en tid hurtigt efter kontrollen til at få den sat op, såfremt din slimhinde er tynd nok, og ellers kan den sættes op lige efter næste menstruation.

 

Derpå gennemgås abortproceduren, det forventede normale forløb og om de komplikationer, der kan opstå.
Således informeret kan du nu tage stilling til behandlingen. Du kan nu underskrive den skriftlige abortanmodning, hvoraf det fremgår, at du har modtaget og forstået informationen.
Herefter aftales en plan for behandlingen, som udleveres med datoer for kontroller. Til sidst vejledes du om og vælger den form for prævention, du ønsker at anvende.

Hent vores pjece under "Download foldere."